Postřikovací technice rozumíme

Novinky

28.11.2017

Systém variabilního dávkování

 

Systém slouží ke stanovení diferencovaných dávek při hnojení porostů a aplikaci přípravků na ochranu rostlin v precizním zemědělství. Na základě měření pomocí senzorového systému je hodnocen stav porostu, čímž lze pružněji reagovat na potřebu výživy u rostlin a postihnout rozdíly v rámci jednotlivých pozemků. Online senzorové měření lze doplnit o mapový podklad (tzv. map-overlay), který koriguje intenzitu zásahu podle výnosového potenciálu daného místa. Kombinace online měření a korekce na potenciální výnos vede k efektivnějšímu využití vstupů – vyšší intenzita u slabších porostů je provedena pouze za předpokladu očekávaného nadprůměrného výnosu na daném místě. Podkladová mapa je vytvořena z časové řady družicových snímků a je uložena na serveru. Inovativním prvkem je úprava podkladové mapy dle aktuálního stavu povětrnostních podmínek z lokálního meteorologického měření. Lokální měřící síť se sestává z měřících uzlů rozmístěných v porostech, které zachycují rozdíly mikroklima porostu na sledovaném území. Sbíranými údaji jsou teplota a vlhkost vzduchu, ovlhčení listů, tlak vzduchu, vlhkost a teplota půdy a další.

 

                 

 

              

 

11.10.2016

Testování postřikovače NAPA 3824 v německém časopise Profi

 

V letošním roce jsme nechali otestovat postřikovač Napa prestižním německým odborným časopisem Profi. Provozní test probíhal v průběhu celého jara a v říjnovém čísle byly zveřejněny výsledky. Přes drobné připomínky je výsledek testu velmi pozitivní. Časopis Profi si zakládá na své nezávislosti a vysoké odbornosti. Profitest má mimořádné renomé, žádný výrobce ho nemůže ovlivnit. Všechny stroje testuje vždy jen jeden člověk, který má dlouholeté zkušenosti se všemi značkami postřikovačů na trhu. Je to pro nás významný prestižní krok, který jistě přispěje ke zvýšení image značky AGRIO.

Výsledek testu zde: