Regulace dávky

Pneumatický regulační ventil, hlavní ventil a pneumatické sekční ventily

Čidlo umístěné na nápravě snímá rychlost pojezdu postřikovače, průtokoměr zaznamenává množství postřikové kapaliny ve výtlačné větvi a pracovní tlak na trysce sleduje obsluha na glycerinovém manometru. Při odchylce od zadané dávky řídící počítač vyšle signál ke změně tlaku kapaliny přes regulační ventil, který tlakem vzduchu zmenší nebo zvětší otvor do přepadu v nádrži. Za 5 vteřin je vzduchový regulační ventil schopen zvýšit tlak kapaliny na trysce z 0 na 10 atm.

  • nejrychlejší systém změny dávky v závislosti na změně rychlosti pojezdu – okamžitá reakce
  • všechny vzduchové ventily jsou vyrobeny z nerezu a odolného plastu, elektronické ovládací prvky jsou skryty v kabině obsluhy - mimořádná životnost celého systému
  • nerezová ovládací skříňka s možností odpojení od postřikovač
  • díky vzduchovým rozvodům je velice jednoduchá obsluha a snadný servis - unikající vzduch okamžitě identifikuje závadu, spojování poškozeného místa jednoduchou rychlospojkou

Možnosti provedení

  • manuální regulace bez ovládacího počítače
  • manuální regulace s kontrolním monitorem LH 1200
  • automatická regulace dávky s využitím počítače LH 4000 nebo LH 5000
  • automatická regulace dávky v kombinaci s naváděcím satelitním systémem GPS - počítač LH 5000 GPS
  • automatická regulace dávky v kombinaci s naváděcím satelitním systémem GPS - počítač Comfort Terminal a software Section Control