POLITIKA KVALITY

Firma Agrio MZS s.r.o. je významným výrobcem návěsných, nástavbových a samojízdných polních postřikovačů. Tyto postřikovače dodáváme svým zákazníkům nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. Chceme i v budoucnu nabízet zákazníkům výrobky s vysokou užitnou hodnotou. Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, dohodnutém termínu  a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality odpovídající normám ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834-2 a vedením společnosti je vyhlášená tato politika kvality.

 

Zákazníci

 • být prospěšný zákazníkům - dodávat jim kvalitní postřikovače na míru s jednoduchým ovládáním, spolehlivým provozem a profesionálním servisem, které jim zvýší výnosy a sníží náklady
 • naše výrobky mají výhodný poměr cena/užitná hodnota.    

 

 Dodavatelé

 • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • mít jasně dané požadavky na zboží a služby
 • včas platit faktury
 • zvýšit podíl outsorcingu
 • plánovat výrobní kapacitu

 

Zaměstnanci

 • zajistit slušné živobytí zaměstnancům
 • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům
 • podporovat rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání

 

Technologie a infrastruktura

 • rychle zavádět technologické novinky do nabídky
 • optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci pro maximální efektivitu výroby

 

Okolní prostředí

 • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti
 • podporovat neziskové organizace v okolí Křemže.
 •  snižovat rizika poškození životního prostředí.

 

Vedení společnosti se zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady
 • plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality

 

       

 

 

12. 11. 2018     verze 2018/a