Aplikační trubice

                     

AT 25

Trubice s horním dávkovacím penízkem a volným výtokem hnojiva spodem trubice bez rozstřiku. Na postřikovači jsou tyto trubice umístěny po 25 cm. Trubice jsou prakticky vlečeny po zemi a maximum hnojiva je ve styku s půdou. Je prokázáno, že aplikace Damu do řádků po 25 cm nezpůsobí nerovnoměrný příjem hnojiv a pruhovitost porostu.

                 

AT 50

Trubice s horním dávkovacím penízkem a dolní pětiotvorovou výstřikovou „tryskou“, která vytváří 5 proudů. Na postřikovači jsou tyto trubice umístěny po 50 cm. Vytvoří se velké kapky, které se neudrží na listech a snadno stékají na půdu. V sušším období mají lepší účinnost, než první typ. Jejich další výhodou je, že otvory, kudy vytéká hnojivo jsou 10 cm nad koncem trubice. Když se vlivem nerovnosti terénu rameno nakloní a trubice se zapíchne do země, neucpe se tryska a hnojivo dál rovnoměrně teče.