Aplikátor Vizury® AVA

Nabízíme instalaci Aplikátoru Vizury®" AVA – dávkovacího zařízení vyvinutého firmou Agrotop ve spolupráci se společností BASF. Toto zařízení je určené pro velmi malé dávky kolem 1-2 litrů/min. Vizura® má v koncentrované podobě velmi vysoké pH, takže celé zařízení je vyrobeno z odolných materiálů. Přesto je nutné po skončení práce vždy zařízení propláchnout.

 

Aplikátor se dodává ve dvou provedeních:

Aplikátor se skládá z těchto základních komponentů:

 • Polyethylenová nádrž o objemu 100 litrů
 • Elektricky poháněné čerpadlo
 • Ovládací jednotka (mobilní/stacionární)
 • Plnící a odvzdušňovací armatura

Postup práce:

 1. Vizura® se nalije do polyetylenové nádrže.
 2. Ovládací jednotkou a Plnící armaturou se zavodní čerpadlo a výtlačná hadice.
 3. Spustí se plnění fugátu do cisterny.
 4. Po naplnění cca 1/4 nádrže se zapne START plnění Vizury (délka plnění 1-2 min).
 5. Po naplnění požadovaného množství Vizury® se aplikátor automaticky vypne.
 6. Nádrž se doplní fugátem na maximum.
 7. Po skončení práce (nejlépe každý večer) se Vizura® vypustí z nádrže a čerpadlo s hadicemi se propláchne čistou vodou.
 8. Na zimu se musí zařízení odvodnit.

 

Dávkovací zařízení pro stabilizátor Vizura®
a jeho instalace

Stabilizace dusíku v tekutých statkových
a organických hnojivech s přípravkem Vizura®

 

 Bližší informace na tel.: +420 720 979 849 nebo kovarik@agrio.cz

 

Prospekt Vizura® ke stažení