AGRITECHICA 2022 - Tisková zpráva

Společnost AGRIO oznamuje, že se nezúčastní mezinárodního veletrhu AGRITECHNICA, který se koná ve dnech 27.2. – 5.3. 2022 v německém Hannoveru.

K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě dlouhého a intenzivního zvažování všech okolností souvisejících s účastí na takto velké mezinárodní akci v současné době poznamenané šířením viru Covid-19.

Vzhledem k očekávanému zhoršení koronavirové situace v Evropě v podzimních a zimních měsících nemůže firma AGRIO v tuto chvíli zajistit dostatečnou ochranu svých zaměstnanců, obchodních partnerů a návštěvníků expozice. Také předpokládáme, že přísná hygienická opatření i neúčast některých významných výrobců mohou mít vliv na návštěvnost a celkovou atmosféru výstavy.  

Na další významné akci plánované pro rok 2022, polní výstavě DLG-Feldtage, která se bude konat od 14. do 16. června, tedy v době, kdy se dá očekávat příznivější epidemiologická situace, již však chybět nebudeme!

Věříme, že další ročníky veletrhu AGRITECHNICA proběhnou v již klidnější době a firma AGRIO bude opět součástí této největší světové výstavy zemědělské techniky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AGRITECHICA 2022 - Press Release

AGRIO company announces that it will not participate in the international fair AGRITECHNICA, which takes place on 27.2. - 5.3. the following year in Hannover, Germany.

We have reached this decision on the basis of a long and intensive consideration of all the circumstances surrounding participation in such a large international event at the current time, which is marked by the spread of the Covid-19 virus.

Due to the expected deterioration of the coronavirus situation in Europe in the autumn and winter months, AGRIO is currently unable to ensure sufficient protection for its employees, business partners and visitors to the exhibition. We also assume that strict hygiene measures and the absence of some major manufacturers may affect the attendance and overall atmosphere of the exhibition.

We will not miss another important event planned for 2022, the DLG-Feldtage field exhibition, which will take place from 14 to 16 June, at a time when a more favorable epidemiological situation can be expected!

We believe that the next years of the AGRITECHNICA trade fair will take place in an calmer time and that the AGRIO company will be again a part of this largest world exhibition of agricultural technology.