DC-TOP Automatické vyrovnávání ramen

 

  • Vylepšené kopírování i při nižší výšce nad porostem
  • Nový software
  • Nové umístění čidel
  • Optimalizace parametrů pro jednotlivé pracovní záběry
  • Klidnější práce ramen i při vyšší pojezdové rychlosti
  • Přesnější udržování obou konců ramen v požadované výšce
  • Vedení ramen nízko nad porostem
  • Stabilnější ramena při otáčení na souvrati
  • Rychlejší reakce na změnu náklonu pole

Možná instalace i na starší postřikovače AGRIO a Inuma!

 

Nové umístění čidel

Varianty:

DC-TOP 2

DC-TOP 4

DC-TOP 4 Vario